อว.จ้าง 4 หมื่นอัตรา

วิทยาศาสตร์

อว.จ้าง 4 หมื่นอัตรา ลดกระทบโควิด

โครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2 ที่เปิดรับสมัครตำแหน่งงานกว่า 4 หมื่นตำแหน่งจึงเกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและรองรับการพัฒนาทักษะของประชาชนทั้งที่จบปริญญาและไม่จบปริญญา ที่ต้องการก้าวสู่อาชีพใหม่ในยุคนิวนอร์มอล ที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาอาจไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไป แต่อยู่ที่ความเชี่ยวชาญหรือทักษะในวิชาชีพนั้นๆ มากกว่า ซึ่ง อว.เอง กำลังเปิดหลักสูตรนอน-ดีกรี หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรกว่า 500 หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสโลกทุกวันนี้” นายสุวิทย์ กล่าว

สำหรับงานจำนวน 4 หมื่นตำแหน่ง อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) รับ 1,974 อัตรา ทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในพื้นที่กรุงเทพฯและภูมิภาคต่างๆ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์หรือทีเซลส์ 1,330 อัตรา

ทำงานที่ เชียงใหม่ เชียงราย สกลนคร ขอนแก่น นครปฐม สุพรรณบุรี เป็นต้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  130 อัตรา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 100 อัตรา กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 306 อัตรา นอกจากนี้ยังมีทำงานในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ 

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า อว.จะเปิดรับสมัครคนทำงานในโครงการ “อว.สร้างงานระยะที่ 2” จำนวน 4 หมื่นตำแหน่ง ไม่เกี่ยงวุฒิการศึกษา อายุ

ประสบการณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจะมีหน่วยงานจาก อว.กว่า 100 หน่วยงานมารับสมัครเพื่อให้กระจายกันไปทำงานทั่วประเทศตามความถนัด ระยะเวลาจ้างงาน 3 เดือน ตั้งแต่ ก.ค.-ก.ย.นี้ ให้อัตราเงินเดือน 9,000 บาทต่อเดือน รวมเป็นงบประมาณกว่า 800 ล้านบาท ขณะนี้กำลังเสนอขอใช้งบกลางจากสำนักงบประมาณ และจะเปิดรับสมัคร มิ.ย.นี้