ยุคโควิด แรงงานทุกคนต้องได้ไปต่อ

ข่าวจำนวนผู้ติดโรคโควิด-19 รายใหม่ของ ประเทศไทย มีแนวโน้มลดลง และยืนในระดับต่ำกว่า 10 คนต่อวันมาระยะหนึ่ง